Posjet Osnovnoj školi „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno

U redovnom obilasku školskih ustanova zamjenik župana Ratimir Ljubić obišao je Osnovnu školu „Grigor Vitez“ iz Svetog Ivana Žabna kako bi se upoznao s aktivnostima i planovima u narednom razdoblju koje je prezentirao ravnatelj Tomislav Hanžeković.

U zajedničkom obilasku školskih učionica i dvorane ravnatelj Hanžeković iznio je planove budućih potreba i ulaganja u školski objekt.

OŠ „Grigor Vitez“ broji ukupno 379 učenika u 25 razrednih odjela, od čega je u matičnoj školi 258 učenika u 15 razrednih odjela, a  u svome sastavu ima tri Područne škole:  Cirkvenu, Tremu i Sveti Petar Čvrstec.

Prilikom obilaska zamjenik Ljubić naglasio je kako je riječ o redovnom obilasku te najavio  obilazak i ostalih osnovnih škola na području Županije kako bi se što bolje upoznao s potrebama i prioritetima, kao i stanjem na terenu.

Služba ureda župana