PORA uspješno provela specijalističku edukaciju za voditelje regionalnog razvoja u okviru projekta REThINK

U okviru projekta REThINK PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja je tijekom prosinca 2015. godine i siječnja 2016. godine samostalno organizirala i održala specijalističku edukaciju pod nazivom „Voditelj regionalnog razvoja“. Edukacija je provedena u prostorima PORE KKŽ u ukupnom trajanju od 10 dana odnosno 120 sati, od čega je 70 sati održano kroz praktične radionice, a 50 sati putem on line platforme Moodle.

Osnovni cilj specijalističke edukacije bio je povećanje i jačanje sposobnosti i kapaciteta dionika na lokalnoj i regionalnoj razini za kvalitetno upravljanje regionalnim razvojem. Edukacija je uključivala 4 modula:

Modul 1: Politika regionalnog razvoja i strateško planiranje,
Modul 2: Upravljanje projektom,
Modul 3: Promocija i vidljivost projekta
Modul 4: Upotreba informacijskih i komunikacijskih tehnologija i e-poslovanje.

IMG_6930Tijekom edukacije obuhvaćene su sve teme vezane uz upravljanje regionalnim razvojem; strateški okvir i strateški dokumenti na EU, nacionalnoj te regionalnoj i lokalnoj razini, dionici regionalnog razvoja, politika regionalnog razvoja, zatim upravljanje projektnim ciklusom (priprema i razrada projektnih ideja, upravljanje projektom, proračun projekta, provedba i izvještavanje), promocija projekta i elementi vidljivosti te upotreba informacijskih i komunikacijskih tehnologija i e-poslovanje.

Edukacija je bila namijenjena svim dionicima koji sudjeluju i doprinose upravljanju regionalnim razvojem u Koprivničko-križevačkoj županiji: predstavnicima javnog i civilnog sektora (općinama, gradovima, županiji i udrugama). Na edukaciji je sudjelovalo ukupno 27 polaznika koji će u svojim sredinama i radnom okruženju moći primijeniti stečeno znanje vezano uz upravljanje regionalnim razvojem te na taj način doprinijeti pripremi novih razvojnih projekata koji će direktno utjecati na podizanje kvalitete života u lokalnim sredinama.

Projekt REThINK provodi se u okviru Programa za cjeloživotno učenje, potprograma Leonardo da Vinci – Prijenos inovacija. Vodeći partner je Agencija za razvoj Varaždinske Županije AZRA d.o.o., a u provedbi sudjeluje još 7 partnera iz 4 EU zemlje. Ukupna vrijednost projekta je 278.870,64 EUR.

Cilj projekta REThINK je doprinijeti razvoju obrazovanja i osposobljavanja upravo na području održivog regionalnog razvoja. U okviru dosad provedenih aktivnosti projekta, djelatnici PORE KKŽ prošli su višednevnu sveobuhvatnu edukaciju stranih partnera temeljem koje su dobili nova znanja vezana uz modele upravljanja regionalnim razvojem u drugim zemljama članicama EU. Temeljem tih novih znanja i iskustava, djelatnici PORE KKŽ održali su istu specijalističku edukaciju za dionike regionalnog razvoja na području Koprivničko-križevačke županije.

Ovo je bila jedna od posljednih aktivnosti u projektu, a 28. siječnja 2016. održat će se i završna konferencija projekta u Varaždinu kojoj će prisustovati svi projektni partneri te na kojoj će ujedno biti predstavljeni svi rezultati ostvareni tijekom 27 mjeseci provedbe projekta.

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja