PORA uspješno provela radionice za članove Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije

PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije kao nositelj projekta „Partnerstvo za sve 2“ uspješno je završila organizaciju i provedbu pet radionica namijenjenih zaposlenicima institucija članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije (LPZ KKŽ).

Polaznici su tijekom radionica kroz predavanja, individualan i grupni rad stjecali nova znanja i vještine o vođenju tima, ulogama u timu i utjecaju timskog rada na motivaciju suradnika, metodama za učinkovito rješavanje konflikata i važnosti asertivne komunikacije, tehnikama i alatima za učinkovito upravljanje vremenom, najčešćim „kradljivcima“ vremena i načinima kako ih kontrolirati. Stekli su i nova znanja o motivaciji, vrstama stresa i stresora, strategijama suočavanja sa stresom kao i načinima upravljanja stresom.

Cilj provedenih radionica bio je poboljšanje postojećih kompetencija zaposlenika članova LPZ-a KKŽ i stjecanje novih znanja i vještina koje će primjenjivati u svakodnevnom radu. Na radionicama je sudjelovalo ukupno 30 zaposlenika institucija članova LPZ-a KKŽ od kojih 24 žena.

Tijekom dvije godine provedbe projektnih aktivnosti organizirane su i provedene brojne radionice, edukacije, konferencije kao i programi mentorstva te Boot camp-ovi za nezaposlene osobe na kojima je sudjelovalo više od 120 sudionika. Svrha organiziranih i održanih događanja bila je stjecanje novih kompetencija kako bi se povećala konkurentnost nezaposlenih osoba na tržištu rada. S ciljem smanjenja nezaposlenosti i poticanja poduzetništva dodijeljeno je 13 potpora za samozapošljavanje nezaposlenih žena i mladih ukupne vrijednosti 390 tisuća kuna. Neke od projektnih aktivnosti bile su i uređenje prostora Tehničkog tajništva LPZ KKŽ te omogućavanje pristupa konferencijskoj dvorani osobama s invaliditetom  i osobama smanjene pokretljivosti.

U tijeku je revidiranje postojeće Strategije razvoja ljudskih potencijala KKŽ i proširenje postojećeg članstva LPZ-a KKŽ, a do završetka provedbe projekta planirana je organizacija okruglog stola s Tehničkim tajništvima Međimurske, Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije, organizacija završne konferencije i izrada završnog izvješća.

Projekt „Partnerstvo za sve 2“ ukupne vrijednosti 1.999.427,02 kuna Razvojna agencija PORA KKŽ provodi u partnerstvu s Koprivničko-križevačkom županijom, HZZ Područnim uredom Križevci, HGK Županijskom komorom Koprivnica, HOK Obrtničkom komorom Koprivničko-križevačke županije te Enterom Koprivnica d.o.o.

Projekt je odobren za financiranje u okviru poziva „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine uz stopu sufinanciranja od 99,08 posto.

Izvor: PORA Razvojna agencija KKŽ

Služba ureda župana