PORA sudjelovala u pripremi projektnih prijedloga vrijednih više od 30 milijuna kuna

Uspješnom suradnjom sedam jedinica lokalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije i PORA-om Regionalnom razvojnom agencijom Koprivničko-križevačke županije pripremljeno je osam projektnih prijedloga za prijavu na Natječaj za tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Prijavljeni projektni prijedlozi vrijedni su više od 30 milijuna kuna.

Za prijavu na Natječaj pripremljeni su slijedeći projektni prijedlozi:

  • Općina Novo Virje prijavila je projekt pod nazivom „Kulturno edukacijski centar Miroslav Dolenec – Dravski“, a ukupna vrijednost projekta je 1.394.843,23 kuna;
  • Općina Koprivnički Ivanec prijavila je projekt pod nazivom „Rekonstrukcija građevine društvenog doma, gradnja pristupne ceste, parkirališta i pješačke zone, javne i društvene namjene, 3. skupine“, a ukupna vrijednost projekta je 7.306.573,75 kuna;
  • Općina Legrad prijavila je projekt pod nazivom „Izgradnja turističke infrastrukture na području turističko-rekreacijskog centra Šoderica – javni sanitarni čvorovi i javni tuševi“, a ukupna vrijednost projekta je 2.166.295,63 kuna;
  • Općina Novigrad Podravski prijavila je projekte pod nazivom „Izgradnja pješačke staze u Novigradu Podravskom, Koprivnička ulica“ i „Uređenje dječjeg igrališta kod PŠ Delovi u naselju Delovi“, a ukupna vrijednost projekata je 548.744,01 kuna;
  • Općina Virje prijavila je projekt pod nazivom „Kulturni centar i turističko-informativni centar s ljetnom pozornicom za potrebe kutlrunog centra i turističko-informativnog centra“, a ukupna vrijednost projekta je 8.952.089,47 kuna;
  • Općina Hlebine prijavila je projekt pod nazivom „Rekonstrukcija sportske građevine u Hlebinama“, a ukupna vrijednost projekta je 1.880.933,86 kuna;
  • Općina Kalinovac prijavila je projekt pod nazivom „Izgradnja javne građevine – dječjeg vrtića u Kalinovcu“, a ukupna vrijednost projekta je 8.028.124,14 kuna.

Pripremom navedenih projektnih prijedloga nastavljena je uspješna suradnja jedinica lokalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije i PORA-e, a kod pripreme projektnih prijedloga stručna i savjetodavna podrška pružena je kroz projekt „Jačanje kapaciteta dionika regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u KKŽ“.

Služba ureda župana