PORA pripremila dva nova projekta za jedinice lokalne samouprave vrijedna 11,1 milijun kuna

U okviru provedbe projekta „Jačanje kapaciteta dionika regionalnog razvoja za apsorpciju EU sredstava u KKŽ“, PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja pripremila je dva projekta koja su prijavljena na natječaj za provedbu podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Projektom adaptacije i opremanja prostorija Doma kulture u Novigradu Podravskom u ukupnom iznosu od 3,3 milijuna kuna stvorit će se preduvjeti za daljnji razvoj organizacija civilnog društva te osigurati kvalitetan prostor u skladu s njegovom namjenom, dok projekt rekonstrukcije i nadogradnje postojećeg Društvenog doma u Koprivničkom Ivancu ukupne vrijednosti 7,8 milijuna kuna uključuje preuređenje unutarnjih prostorija i nadogradnju novih te opremanje istih, gradnju pristupne ceste, parkirališta i pješačke zone.

Intenzitet javne potpore iznosi 90% ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja obzirom da navedene općine spadaju u treću skupinu jedinica lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti.

Natječaj je otvoren od 24. veljače 2017. godine, a Zahtjevi za potporu u AGRONET-u mogu se podnositi do 18. svibnja 2017. godine.

Služba ureda župana