PORA pripremila 11 projekata vrijednih 14 milijuna kuna

U koordinaciji Koprivničko-križevačke županije i prijavitelja projekata – jedinica lokalne samouprave i ustanova s područja županije te uz stručnu pomoć u pripremi projekata  od strane PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije u protekla dva mjeseca, intenzivno se radilo na pripremi projekata za prijavu na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“. Ukupno raspoloživa sredstva Poziva iznosila su 160 milijuna kuna, od čega je 40 milijuna bilo namijenjeno za projekte Razvojnog sporazuma Sjever.

Na navedeni Poziv, koji se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., pripremljeno je i prijavljeno ukupno 11 projekata vrijednosti 14 milijuna kuna za pripremu projektno-tehničke dokumentacije, dok je ukupna vrijednost investicija za koje će se projektno-tehnička dokumentacija pripremati više od pola milijarde kuna. Od navedenih projekata, devet se odnosi na područje zelene tranzicije, a dva na područje digitalne transformacije.

Županija je za izradu projektno-tehničke dokumentacije prijavila projekt Centar zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije, koji podrazumijeva izgradnju nove zgrade koju će zajednički koristiti žurne službe s područja županije – Služba civilne zaštite Koprivnica, Stožer civilne zaštite KKŽ, Vatrogasna zajednica KKŽ te Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice.

Iz sektora obrazovanja, prijavljen je projekt izgradnje Učeničkog doma u Koprivnici, zatim projekt Srednje škole Koprivnica putem kojeg će se izraditi projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju nove zgrade Srednje škole Koprivnica te projekt Gimnazije „Fran Galović“ Koprivnica kojim će se izgraditi edukacijsko-interpretacijski centar Komatnica. Provedbom navedenih projekata unaprijedit će se uvjeti srednjoškolskog obrazovanja te izvanškolske nastave kroz inovativni pristup i stvaranje poticajnog okruženja za učenje.

Iz sektora zdravstva, Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek Koprivnica“ je za izradu projektno-tehničke dokumentacije prijavila projekte Regionalni centar za palijativnu medicinu i liječenje boli i Digitalizacija procesa opskrbe lijekovima u Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, a Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije prijavio je projekte Izgradnja i energetska obnova zgrada Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u Križevcima te Digitalizacija i povezivanje zdravstvenih ustanova u Koprivničko-križevačkoj županiji. Navedeni projekti doprinijet će poboljšanju pružanja zdravstvenih usluga na području županije i šire.

Općina Kloštar Podravski ulagat će u izgradnju Zdravstveno – lječilišnog kompleksa Kloštar, a Općina Legrad u izgradnju biciklističko-pješačke staze u naseljima Veliki Otok i Selnica Podravska te obnovu i prenamjenu stare zgrade škole u Centar za posjetitelje Legrad.

Navedeni Poziv za izradu projektno-tehničke dokumentacije vrlo je važan i za realizaciju Razvojnog sporazuma Sjever, budući da je dio navedenih projekata ujedno i sastavni dio Razvojnog sporazuma, kao i projekt terminala za kombinirani/intermodalni promet u Križevcima koji je Grad Križevci samostalno prijavio na Poziv.

Poziv u okviru kojeg su prijavljeni svi navedeni projekti ima za cilj sufinancirati pripremu projekata iz područja zelene tranzicije i digitalne transformacije, obzirom na to da je spremna projektno-tehnička dokumentacija osnovni preduvjet za početak realizacije, odnosno fizičku implementaciju projekata koji se planiraju financirati iz Mehanizma za oporavak i otpornost  te u okviru Kohezijske politike 2021. – 2027. godine.

 

Služba ureda župana