PORA organizirala niz seminara za predstavnike privatnog sektora, udruga, institucija i jedinica lokalne samouprave

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja je s ciljem jačanja kapaciteta dionika na području Koprivničko-križevačke županije za pripremu i provedbu EU projekata od lipnja 2014. godine organizirala i provela niz edukacija, radionica i individualnih projektnih savjetovanja za predstavnike privatnog sektora, udruga, institucija i jedinica lokalne samouprave.

Navedene edukacije je PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja organizirala i provodila temeljem ostvarenih bespovratnih financijskih sredstava u iznosu od 83.200 kuna iz Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU.

Organizirano je ukupno sedam grupa edukativnih aktivnosti, od čega je dio bio namijenjen djelatnicima PORE, Koprivničko-križevačke županije i jedinica lokalne samouprave za jačanje svojih kapaciteta, dok je dio bio namijenjen privatnom sektoru i udrugama. Teme edukacija bile su: priprema projekata za EU fondove, strateško planiranje, izrada analize troškova i koristi, primjena modela ugovora FIDIC, financijsko upravljanje u EU projektima, edukacija o EU fondovima za potrebe gospodarstva te programi Europske unije. Na svim edukacijama sudjelovalo je više od 300 sudionika.

U okviru edukacije privatnog sektora i udruga PORA je samostalno organizirala i održala ukupno 24 radionice i individualna projektna savjetovanja za više od 100 predstavnika organizacija civilnog društva i poduzetnika s područja Koprivničko-križevačke županije na kojima su prezentirane mogućnosti pripreme i provedbe EU projekata. Isto tako sa svim zainteresiranim polaznicima održana su i individualna projektna savjetovanja s ciljem detaljnije razrade projektnih ideja i njihove pripreme za otvorene kao i nadolazeće EU natječaje.

Nakon ovog uspješno provedenog ciklusa edukacija, PORA i dalje nastavlja s navedenim aktivnostima te poziva sve zainteresirane da iskoriste mogućnost i informiraju se u PORI o novim seminarima kao i informacijama o mogućnostima ostvarivanja bespovratnih financijskih sredstava iz EU fondova.

Melita Birčić,
ravnateljica PORA-e Razvojne agencije Podravine i Prigorja