PORA održala prezentaciju “Programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2017. godinu”

U prostorijama Razvojne agencije Podravine i Prigorja održana je prezentacija ‘Programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2017. godinu’. Kroz poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, ukupan fond raspoloživih sredstava za Koprivničko-križevačku iznosi 4.258.577,41 kuna.

Prezentaciji Programa prisustvovao je i zamjenik župana Darko Sobota koji je uvodno pozdravio sve prisutne te podsjetio na važnost inovativnosti u pripremi projekata i kvaliteti njihova provođenja što doprinosi razvoju Županije.

Predstavnicima općina, pročelnicima županijskih upravnih odjela te voditeljima Lokalnih akcijskih grupa „Podravina“ i „Prigorje“ obratila se i ravnateljica PORE Melita Birčić, a program je predstavila voditeljica Odjela za strateško planiranje, regionalni razvoj i razvoj ljudskih resursa Tihana Kraljić.

Program je namijenjen sufinanciranju infrastrukturnih radova na objektima komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture. Prihvatljivi podnositelji su jedinice lokalne samouprave razvrstane u I. i II. skupinu te jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13). U Koprivničko-križevačkoj županiji to su Općine Kloštar Podravski, Sveti Petar Orehovec, Novo Virje, Gornja Rijeka, Kalnik, Sokolovac, Ferdinandovac, Rasinja, Hlebine, Sveti Ivan Žabno, Peteranec, Virje, Legrad, Koprivnički Bregi, Gola i Drnje. Koprivničko-križevačka županija također je prihvatljiv prijavitelj.

Navedeni Program se uspješno provodi već pet godina tijekom kojih je za Koprivničko-križevačku županiju odobreno 9.882.000,00 kuna.

Ukupno se mogu ostvariti bespovratna sredstva u iznosu od minimalno 100.000,00 kuna do maksimalno 1.000.000,00 kuna s PDV-om po pojedinom projektnom prijedlogu.

Služba ureda župana