Ponavljanje drugog postupka javne rasprave za projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Koprivnice

Koprivničko-križevačka županija je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Koprivnice, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Koprivnica, Općina Drnje, Općina Đelekovec, Općina Gola, Općina Hlebine, Općina Koprivnički Bregi, Općina Koprivnički Ivanec, Općina Legrad, Općina Novigrad Podravski, Općina Peteranec, Općina Rasinja i Općina Sokolovac. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), sukladno kojem će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije. Projektom se planira izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće generacije (NGA).

Sukladno uputi NOP-a, NP ponovno pokreće postupak javne rasprave za predmetni projekt, koji će trajati od 02.04.2019. godine do 16.04.2019. godine.

Pozivaju se operatori elektroničkih komunikacija na sudjelovanje.

Očitovanja operatora zaprimati će se putem elektroničke pošte, tj. dostavom na adresu: javna.rasprava.NGA@kckzz.hr.

Dokumenti vezani uz javnu raspravu dostupni su na slijedećim poveznicama:

  1. Obavijest o ponavljanju drugog postupka javne rasprave za projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Koprivnice
  2. Prilog 3_JR_II
  3. Izvješće o provedbi ponovljenog postupka druge javne rasprave – Koprivnica.

 

NAPOMENA:

Rezultate mapiranja na temelju Q42018 podataka iz HAKOM aplikacije trenutno nije moguće nadopuniti posljednim podatcima o finalnim korisnicima jer je proces prikupljanja i definiranja broja finalnih korisnika na inicijalnim bijelim adresama (proizašlim iz podataka Q42018 HAKOM aplikacije) u tijeku. Na poveznici (https://arhiva.kckzz.hr/wp-content/uploads/2019/04/3.-Prilog-3-nacrta-PR%C5%A0I.xlsx) se nalaze raspoloživi podatci o korisnicima (rezultati mapiranja iz prethodne javne rasprave) za koje se ne jamči točnost.