Pomoćnik Ureda za ljudska prava i nacionalne manjine posjetio je Koprivničko-križevačku županiju

Župan Darko Koren i zamjenik župana Ivan Pal u petak, 20. ožujka u sjedištu Županije primili su pomoćnika ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Aleksu Đokića, predstavnicu UNDP- a u Hrvatskoj i predsjednika Udruge Roma „Korak Po Korak“ Franju Horvata. Župan je naglasio kako je izuzetno važno nastaviti uspješnu suradnju Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te lokalne samouprave kako bi se problemi rješavali brže i efikasnije. Na sastanku je župan spomenuo i prošlogodišnje poplave koje su pogodile romska naselja te što je sve po tom pitanju poduzela Županija. Isto tako, istaknuo je kako Županija ima dobre odnose sa romskom nacionalnom manjinom na ovome području što je i uvjet za postizanje određenih rezultata. Pomoćnik ravnatelja Đokić naveo je kako će Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina biti i dalje na raspolaganju te pozvao predstavnike Županije da se uključe u provođenju budućih projekta, kao što će sam Ured pružiti pomoć u izradi lokalne strategije.
Predstavnica UNDP-a prisutnima je detaljno objasnila projekt koji će se ove godine provoditi i na području Koprivničko-križevačke županije, a on se odnosi na akcijski plan i mapiranje romskih naselja.
U sklopu posjeta Županiji, zamjenik župana Ivan Pal, viša savjetnica za kulturu udruge, nacionalne manjine i sport Vesna Peršić Kovač, pomoćnik ravnatelja Đokić, predstavnica UNDP-a te predsjednik Udruge Roma „Korak Po Korak“ Horvat obišli su i područja na kojima obitava romska nacionalna manjina kako bi se upoznali sa činjeničnim stanjem.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.