Pomoć za ogrjev za 1460 obitelji i samaca

Koprivničko-križevačka županija osigurala je sredstva za pomoć za podmirenje troškova ogrijeva socijalno ugroženim osobama u svim općinama i gradovima Podravine i Prigorja. Na ime ove pomoći lokalnoj samoupravi doznačena je pomoć za oko 1460 samaca i obitelji, odnosno blizu 1.4 milijuna kuna.

Rok za povlačenje ovih sredstava od strane općina i gradova je 1. prosinca 2012., no očekuje se da će do tada još određeni broj samaca i obitelji ostvariti pomoć za uzdržavanje preko centara za socijalnu skrb, odnosno naći se u situaciji da će im trebati pomoć u nabavi ogrijeva.