Polaznici Dječjeg vrtića Bubamara iz Kalinovca posjetili Županijsku upravu

Tridesetak polaznika odgojno- obrazovnih skupina Graškići i Loptice iz dječjeg vrtića Bubamara iz Kalinovca danas su posjetili sjedište Županijske uprave. Župan Darko Koren i zamjenik župana Darko Sobota primili su polaznike vrtića od četiri do sedam godina koje su dopratile njihove tete i ravnateljica Ivana Biruš. Nakon posjete županijskoj upravi uputili su se na kino predstavu u koprivničko kino Velebit.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.