Poduzetništvo 2007. godine

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva je u ožujku 2007. g., na svojim internet stranicama, objavilo Javni poziv za „Projekt izgradnje poduzetničkih zona u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2007. godinu“, temeljem kojeg je Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti obavijestio jedinice lokalne samouprave o mogućnostima uključenja u Projekt.

U Odjelu su zaprimljeni zahtjevi Gradova Koprivnica, Križevci i Đurđevac te Općina Kalinovac, Novigrad Podravski, Kloštar Podravski i Koprivnički Ivanec koji se odnose na izgradnju postojećih poduzetničkih zona u ukupnoj vrijednosti od 21.623.758 kn s predloženim sufinanciranjem od Ministarstva u iznosu 8.878.358 kn . (Informacija o realizaciji poduzetničkih zona u 2007. godini)