Podravsko-prigorski vatrogasci na redovnim ljetnim dislokacijama

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini te zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske Slavka Tucakovića, u  petak 21. lipnja  podravsko-prigorski vatrogasci upućeni su na prvu smjenu redovnih dislokacija u trajanju od sedam dana.

Na otočju Brijuni boravila su četiri djelatnika Javne vatrogasne postrojbe Koprivnica, za potrebe osiguranja otoka Mali Brijun upućena su dva vatrogasca iz DVD-a Reka i DVD-a Štaglinec, a na otok Vangu dva vatrogasca DVD-a Jagnjedovec. Na Velikom Brijunu nalazi se terensko vatrogasno vozilo u vlasništvu JVP Koprivnica opremljeno visokotlačnom pumpom i spremnikom sa 18 000 litara vode te pripadajućom opremom za gašenje požara otvorenog prostora i požara u objektima. Na Malom Brijunu nalazi se vozilo Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice opremljeno visokotlačnim modulom s rezervoarom od 450 litara vode i vitlom za brzu navalu te radio stanicom.

U drugu smjenu dislokacije na Brijunsko otočje danas, u četvrtak 27. lipnja upućena su četiri vatrogasca JVP-a Koprivnica, dok će po dva vatrogasca, pripadnika DVD-a Reka, DVD-a Bakovčica i DVD-a Jagnjedovec, osiguravati Mali Brijun i otok Vangu,

Također, u prvu smjenu dislokacije na otok Lastovo u četvrtak 27. lipnja uputilo se troje djelatnika Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac i Križevci, te dva pripadnika DVD-a Kalinovac i DVD-a Stari Đurđic. Na dislokaciji se nalazi i šumsko terensko vozilo koje je opremljeno kombiniranom pumpom, spremnikom sa 4500 litara vode i 200 litara pjenila i krovnim bacačem. Vozilo je u vlasništvu JVP Đurđevac, a opremljeno je i kompletnom opremom za gašenje požara i hidrauličkim alatom za potrebe hitnih intervencija. Na dislokaciji se nalazi i šumsko terensko vozilo kapaciteta 3500 litara vode koja je u vlasništvu DVD-a Rasinja.

Vatrogasci upućeni na dislokacije zadovoljavaju sve uvjete propisane Zakonom o vatrogastvu, a opremljeni su propisanom osobnom i zaštitnom opremom za gašenje požara otvorenog prostora i požara na građevinama, kao i opremom za vezu. Druga smjena dislokacije traje 15 dana, a očekuje se da će, kao i  prethodnih godina, redovne dislokacije završiti najkasnije do 30. rujna ove godine.

Služba ureda župana