Podravsko-prigorski vatrogasci na ljetnim dislokacijama

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini te zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske Slavka Tucakovića, u četvrtak, 9. srpnja izvršit će se dislokacija druge smjene podravsko-prigorskih vatrogasca na otočju Brijuni i na otoku Lastovo.

Na otočje Brijuni će se uputiti četiri djelatnika Javne vatrogasne postrojbe Koprivnica, dok će  za potrebe osiguranja otoka Mali Brijun i otoka Vanga biti osigurana četiri pripadnika DVD-a. Na Velikom Brijunu nalazi se auto cisterna u vlasništvu JVP Koprivnica opremljeno visokotlačnom pumpom i spremnikom sa 7000 litara vode i vozilo sa spremnikom od 450 litara, pripadajućom opremom za gašenje požara te sustavom veza.

Na dislokaciju druge smjene na otok Lastovo uputit će se četiri djelatnika Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac i Križevci te jedan pripadnik DVD-a Lemeš Križevački. Na dislokaciji se nalazi i šumsko terensko vozilo koje je opremljeno kombiniranom pumpom, spremnikom sa 4500 litara vode i 200 litara pjenila i krovnim bacačem. Vozilo je u vlasništvu JVP Đurđevac, a opremljeno je i kompletnom opremom za gašenje požara i hidrauličkim alatom za potrebe hitnih intervencija. Na dislokaciji se nalazi i šumsko teretno vozilo kapaciteta 3500 litara vode.

Vatrogasci upućeni na dislokacije zadovoljavaju sve uvjete propisane Zakonom o vatrogastvu, a opremljeni su propisanom osobnom i zaštitnom opremom za gašenje požara otvorenog prostora i požara na građevinama, kao i opremom za vezu. Druga smjena dislokacije traje 15 dana.

Služba ureda župana