PODRAVSKO-BILOGORSKI IPSILON

Sutra, 27. travnja u 12 h u mjestu Cugovec, hrvatski premijer dr. Ivo Sanader označiti će početak izgradnje Podravsko-bilogorskog ipsilona, dionica Gradec-Velika Mučna na autocesti A12 i dionice Vrbovec2-Bjelovar na autocesti A13. Izgradnja autoceste koja će spajati Podravinu i mađarsku granicu sa Zagrebom počinje na tri objekta – nadvožnjaku na cesti između Vrbovca i Bjelovara, zatim na nadvožnjaku kod Križevaca te na jednom objektu na bjelovarskoj strani ceste.

Dionica od Gradeca do Vojakovačkog Kloštra trebala bi biti gotova do 2011 godine, a autocesta do mađarske granice do 2013 godine.