Podravski i prigorski vatrogasci na redovnim ljetnim dislokacijama na Jadranu

Vatrogasci s područja Koprivničko-križevačke županije i ove su godine temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini te zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske Slavka Tucakovića na dislokacijama na otočju Brijuni i na otoku Lastovo.

U srijedu 23. srpnja će se izvršiti treća smjena dislokacije na otoku Lastovo na koji će se uputiti  četiri djelatnika Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac i Križevci te jedan pripadnik DVD-a Srednji Dubovec. Na dislokaciji se nalazi šumsko terensko vozilo koje je opremljeno kombiniranom pumpom, spremnikom sa 4500 litara vode i 200 litara pjenila i krovnim bacačem. Vozilo je u vlasništvu JVP Đurđevac, a opremljeno je i kompletnom opremom za gašenje požara i hidrauličkim alatom za potrebe hitnih intervencija. Na dislokaciji se nalazi i šumsko terensko vozilo DVD-a Rasinja kapaciteta 3500 litara vode

Na otočje Brijuni  u sklopu dislokacije druge smjene će se uputiti četiri djelatnika Javne vatrogasne postrojbe Koprivnica, dok će  za potrebe osiguranja otoka Mali Brijun i otoka Vanga biti osigurana četiri pripadnika DVD-a Jagnjedovec, Reka i Željezničar. Na Velikom Brijunu nalazi se auto cisterna u vlasništvu JVP Koprivnica opremljeno visokotlačnom pumpom i spremnikom sa 7000 litara vode  dok je na Malom Brijunu  vozilo sa spremnikom od 450 litara, pripadajućom opremom za gašenje požara te sustavom veza.

Služba ureda župana