Počele pripreme za županijski Obrtnički i gospodarski sajam

Prva sjednica Organizacijskog odbora Obrtničkog i gospodarskog sajma Koprivničko-križevačke županije održana je na prijedlog župana Darka Korena u ponedjeljak 28. svibnja u Križevcima. Okupljeni su raspravili o radu i financijskom poslovanju XIV. Obrtničkog i gospodarskog sajma o čemu je izvijestio direktor prošlogodišnjeg Sajma Darko Masnec.

Nakon toga je utvrđen datum održavanja ovogodišnjeg Sajma (9. – 11. studenog) kao i osnovne smjernice i obaveze pojedinih članova Organizacijskog odbora. Usvojen je i Financijski plan XV. Obrtničkog i gospodarskog sajma, te je Darko Masnec i ove godine imenovan za direktora Sajma.