Plan upisa u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2022./2023. za područje Koprivničko-križevačke županije

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Koprivničko­-križevačke županije, na temelju članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (,,Narodne novine”, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105 /10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (,,Narodne novine” broj 67/14. i 63/20.), po službenoj dužnosti donosi

PLAN UPISA
u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2022./2023. za područje Koprivničko-križevačke županije

Plan upisa možete pogledati u privitku.

 

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine