Plan upisa u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2021./2022. za područje Koprivničko-križevačke županije

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Koprivničko­ križevačke županije, na temelju članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (,,Narodne novine”, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19) i članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (,,Narodne novine” broj 67/14 i 63/20), po službenoj dužnosti donosi

PLAN UPISA
u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2021./2022. za područje Koprivničko-križevačke županije

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjin