Plan gospodarenja otpadom u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje 2008-2015.

Plan gospodarenja otpadom u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje 2008-2015. usvojen na 22. Županijskoj skupštini 10. srpnja 2008. predviđa niz mjera koje je u predviđenom razdoblju potrebno provesti kako bi se odredbe propisane Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske počele primjenjivati na lokalnoj razini sukladno njenim prostorno-gospodarskim uvjetima. Među ostalim, predviđen je regionalni koncept gospodarenja otpadom za područje 4 županije na lokaciji „Piškornica“ u Koprivničkom Ivancu, o čemu je detalje moguće pročitati u samom dokumentu. Koordinaciju izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom vrši Javna ustanova za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske pod nadzorom njenog Stručnog i Upravnog vijeća. Plan  je objavljen i u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/08.

Plan gospodarenja otpadom (PDF)