PITANJA PREDNOSTI/NEDOSTATAKA ULASKA U EU…

PITANJA PREDNOSTI/NEDOSTATAKA ULASKA U EU…

obrađena su u publikaciji 101 pitanje o utjecaju EU na živote građana, Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj ovdje iznosimo neka od njih, a za ostale nedoumice možete pronaći odgovore u navedenoj publikaciji te posjetom njihove internetske stranice i stranice MVEP-a.

Mogu li građani Europske unije tražiti posao i raditi u bilo kojoj državi Članici EU-a?
Mogu. Sloboda kretanja radnika jedna je od četiri temeljne slobode jedinstvenog tržišta EU-a. No, u slučaju zemalja koje su pristupile EU-u 2004. odnosno 2007. godine, svaka je država članica mogla uvesti privremeno ograničenje u pristupu tržištu rada odnosno razdoblje tijekom kojeg su građani tih zemalja još uvijek trebali radnu dozvolu za države koje su uvele to ograničenje. Najduže razdoblje tijekom kojeg su države članice mogle ograničiti pristup svojem tržištu rada iznosilo je sedam godina. U zadnjem proširenju jedino su Austrija i Njemačka odlučile zadržati prijelazno razdoblje od sedam godina dok su ostale države članice ili u potpunosti otvorile svoje tržište rada, ili su to napravile nakon dvije odnosno pet godina nakon ulaska tih država u EU.

Više….