Piškornica donosi odluku o poništenju postupka javne nabave za usluge projektiranja i izvođenja radova, ministar Ćorić podržao nastavak projekta  

U ponedjeljak, 29. studenoga u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja je održan sastanak župana Darka Korena, varaždinskog župana Anđelka Stričaka, zamjenice župana Krapinsko-zagorske županije Jasne Petek i načelnika Općine Koprivnički Ivanec Zorana Vrabelja, sa ministrom Tomislavom Ćorićem, državnim tajnikom Milom Horvatom i čelnicima uprava za otpad i EU projekte,  Anamarijom Matak i Markom Markićem.

Predsjednik Skupštine TD Piškornica, župan Darko Koren i direktor društva Piškornica Mladen Ružman upoznali su ministra i suradnike o provedenom postupku javne nabave i pristiglim, znatno višim ponudama za projektiranje i izgradnju RCGO Piškornica u odnosu na osigurana sredstva i procijenjenu vrijednost nabave.

Podsjećamo da su 12.listopada 2021. godine otvorene ponude zaprimljene u postupku javne nabave za Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica, koje su veće –  jedna za 95,23 posto, a druga za 106,65 posto u odnosu na osigurana sredstva i vrijednost nabave.

Nakon uvodne rasprave ministar je izložio financijsku i vremensku perspektivu projekta RCGO Piškornica, naglasivši da je projekt izgradnje centra za gospodarenje otpadom za potrebe četiri sjeverozapadne županije dio Plana gospodarenja otpadom RH te da se uloga i značaj RCGO ne mijenja ni u predstojećoj reviziji tog Plana, koja je otpočela provedbom javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Dana je podrška nastavku projekta RCGO Piškornica i naglašeno je da će se iz nacionalnih izvora osigurati financijska sredstva za izgradnju Centra, ukoliko se do kraja ovog financijskog razdoblja (2023. god.) ne dovrši izgradnja  i to bez povećanja udjela od 10% na strani naručitelja, odnosno osnivača društva Piškornica.

Postignuto je suglasje o nužnosti donošenja odluke o poništenju aktualnog postupka javne nabave, revidiranju dokumentacije o nabavi od strane stručnih službi MINGOR-a i predstavnika naručitelja, društva Piškornica d.o.o. i potom ponovnoj objavi poziva za dostavu ponuda za projektiranje i izvođenje radova na izgradnji RCGO Piškornica.

Dakle, naručitelj će ubrzo pristupiti poništavanju postupka javne nabave, sukladno ZJN 2016., kojim je propisano kako je javni naručitelj obvezan poništiti postupak javne nabave ako je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave i predstavlja značajno povećanje sredstava koje naručitelj ne može osigurati.

Sudionici sastanka iskazali su očekivanja da će ponavljanje postupka javne nabave rezultirati većim brojem ponuda zainteresiranih gospodarskih subjekata koje bi, unatoč objektivnom utjecaju rasta troškova i materijala, trebale biti u većoj mjeri sukladne promatranim iznosima nabave na širem tržištu EU, a sve kako bi se zaštitila vrijednost dodijeljenih bespovratnih EU i nacionalnih sredstava te vlastitog udjela, dakle javnog novca osiguranog za financiranje ovog projekta.

Izvor: Piškornica d.o.o.

Naslovna fotografija: potpis Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za RCGO Piškornica

Služba ureda župana