Peta smjena županijskih vatrogasaca pomaže pri otklanjanju posljedica potresa na području grada Gline

Danas se na područje grada Gline uputila peta smjena županijskih vatrogasaca pod zapovijedanjem zapovjednika Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije Zvonimira Habijana. Županijske vatrogasne snage pomoći će u saniranju oštećenih krovišta stradalih u razornom potresu koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije.

Na teren je upućeno 17 vatrogasca i tri kombi vozila, a formirane su tri radne skupine. Ova je smjena organizirana na način da svako požarno područje Koprivničko-križevačke županije osigura nekoliko vatrogasaca i kombi vozilo, a u ispomoći sudjeluju vatrogasci iz DVD-a Srednji Dubovec, DVD-a Cirkvena, DVD-a Koprivnički Ivanec, DVD-a Pustakovec, DVD-a Glogovac, DVD-a Novačka, DVD-a Novigrad Podravski, DVD-a Prugovac, DVD-a Ferdinandovac, DVD-a Đurđevac i DVD-a Kalinovac.

Po dolasku u Glinu, županijski su vatrogasci stavljeni na raspolaganje Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Gline, a ukoliko se ukaže potreba, u pripremi su i dodatne vatrogasne snage koje će žurno biti upućene na ugroženo područje.

Služba ureda župana

Foto: Krešimir Juratović