Passenger routine nastupaju u finalu na Imagine Croatia

Ove godine našu Županiju na Imagine festivalu u Zagrebu 6. prosinca 2014. predstavljat će Tea Mačković, Hannah Pavlić, Renato Valent, Petar Šimčić i Matea Čvagić koji se skrivaju iza imena Passenger routine.

To je sastav u kojem su udružena dva sastava. Duo Tea Mačković i Hannah Pavlić za klavirom (autorice skladbe “Crveno svjetlo”, skladba svirana četveroručno na jednom klaviru) te istoimeni bend Passenger routine u kojem je Petar Šimčić gitarist i back vokal (ujedno autor glazbe u pjesmi “Eyes that dreamed of Greece”), Renato Valent bubnjar, Matea Čvagić glavni vokal (ujedno i autorica teksta pjesme “Eyes that dreamed of Greece”). Za napomenuti je da pri izvođenju navedene pjesme, Tea Mačković i Hannah Pavlić klaviristice su koje uskaču i upotpunjuju pjesmu, a Hannah Pavlić je jedan od back vokala.

Vođeni sličnim ciljevima i snovima, dva sastava su se udružila te se prijavila na Imagine festival u želji da stvaraju nova iskustva, prošire horizonte, upoznaju različite kulture i podijele dio svoga stvaralaštva s ljudima oko sebe u želji da ljude usreće i da im pruže zadovoljstvo izvodeći svoja autorska djela i radeći ono što vole.

Darija Kivač, prof.