Partnersko vijeće Koprivničko-križevačke županije usvojilo nacrt Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. godine

Dana 14. listopada 2021. godine održane su Konstituirajuća i 2. sjednica Partnerskog vijeća Koprivničko-križevačke županije koje je imenovano za razdoblje 2021.-2027. godine. Sjednicama je predsjedao predsjednik Županijskog partnerskog vijeća koji je po funkciji predsjednik Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Damir Felak.

Partnersko vijeće Koprivničko-križevačke županije 2021.-2027. savjetodavno je tijelo na razini Koprivničko-križevačke županije koje okuplja predstavnike privatnog, javnog i civilnog sektora te akademske zajednice s ciljem praćenja aktivnosti vezanih uz izradu, provedbu i praćenje  provedbe Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. godina i drugih županijskih planskih dokumenata. Partnersko vijeće ima 33 člana, a na sjednicama je nazočilo 27 članova.

Na Konstituirajućoj sjednici jednoglasno je usvojen Poslovnik o radu Partnerskog vijeća Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. godine. Na 2. sjednici Partnerskog vijeća razmatrao se nacrt Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021-2027. godine.

Nacrt Plana razvoja prezentirala je voditeljica Odjela za strateško planiranje i regionalni razvoj u Razvojnoj agenciji PORI KKŽ Tihana Kraljić. Uvodno je naglasila da Republika Hrvatska u okviru novog planskog i financijskog razdoblja EU 2021.-2027. ima na raspolaganju 25 milijardi eura, a za uspješno povlačenje i realizaciju tih sredstava bit će potrebno mnogo zajedničkog truda i rada svih dionika regionalnog razvoja kako bi se u Koprivničko-križevačkoj županiji realiziralo što više projekata. Pretpostavka za to je i Plan razvoja u kojem su kroz strateški razvojni okvir definira 3 posebna cilja, 17 razvojnih prioriteta i 54 mjere i koji pokriva sva područja i dionike razvoja u Koprivničko-križevačkoj županiji. Kroz realizaciju ciljeva, prioriteta i mjera Plana razvoja planiraju se ostvariti razvojni pomaci i učinci koji će biti vidljivi i mjerljivi te doprinijeti poboljšanju kvalitete života svih stanovnika Koprivničko- križevačke županije. Planirana su tri posebna cilja: 1. Povezanija županija kružnog gospodarstva, 2. Socijalno osjetljiva županija i 3. Pametna i zelena županija.

Nakon prezentacije uslijedila je rasprava nakon koje su članovi Partnerskog vijeća Koprivničko-križevačke županije jednoglasno usvojili nacrt Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. godina.

 

PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije.