Otvorenje novog ultrazvučnog aparata i pripadajućeg urološkog pribora za Urološki odjel

Otvorenje novog ultrazvučnog aparata i pripadajućeg urološkog pribora za Urološki odjel održati će se 16.11.2012.g. (petak) u 10,00 sati, u Općoj bolnici dr. T.Bardek u Urološkoj ambulanti u prizemlju zgrade, a nakon toga održat će se prijem kod ravnatelja bolnice (Petar Stapar, dr.med.) uz prisutnost župana Koprivničko-križevačke županije (Darko Koren, ing.građ.), šefa urološke službe (Bruno Kovačević, dr.med) i predsjednika Kluba prostata (mr.sc. Dragutin Korošec).

Navedeni ultrazvučni aparat kupila je Koprivničko-križevačka županija, a urološki pribor kupljen je putem donacije u organizaciji Lige protiv raka – Klub prostata.

Predsjednik Kluba prostata: mr.sc. Dragutin Korošec