Otvorenje adaptirane Područne škole Kolarec

U četvrtak 16. listopada 2008. god., župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren otvorio je adaptiranu područnu školu Kolarec pri Osnovnoj školi Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka.

Za sanaciju dijela krovišta zgrade Područne škole Kolarec u 2007. godini utrošeno je 89.000 kuna, a u 2008. godini u završetak obnove i opremanje uloženo je ukupno 205.000 kuna i to za: nastavak sanacije krovišta, odvodnju oborinskih voda, zamjenu stolarije, parketarske radove i nabavu opreme.

Osnovna škola Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka broji 150 učenika u 15 razrednih odjela, a Područnu školu Kolarec polazi 13 učenika u dva kombinirana razredna odjela.