Otvorene prijave za sudjelovanje na Ljetnoj akademiji članova savjeta mladih

U zajedničkoj organizaciji Udruge za mlade Alfa Albona, Udruge gradova, Zaklade Friedrich Ebert te Grada Labina, pozivaju se članovi lokalnih savjeta mladih na sudjelovanje u ljetnoj akademiji u svrhu usavršavanja znanja u području strukturiranog dijaloga i zakonskog okvira za savjete mladih.
Ljetna akademija se odvija u četiri ciklusa tijekom kolovoza i rujna: 20.-23.VIII, 24.-27.VIII, 29.VIII-1.IX., te 3.-6.IX.2015.
Na svakom ciklusu slobodno je 20 mjesta za sudionike Akademije. Zahvaljujući financijskoj potpori Ministarstva socijalne politike i mladih, cijena participacije iznosi 400kn po sudioniku i uključuje troškove smještaja u kampu, prehrane, radnih materijala te korištenja sportskih rekvizita i društvenih igara.
Prijave su otvorene do 15. kolovoza na web stranicama Alfa Albone.

Udruga-gradova.hr