Otvorene ponude za izradu projektne dokumentacije za Centar kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji

U prostorijama Županijske uprave u četvrtak 12. rujna članovi stručnog povjerenstva otvorili su pristigle ponude u postupku javne nabave usluge izrade projektne dokumentacije za Centar kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji. U roku za dostavu ponuda pristiglo je sedam ponuda za grupu 1 (projektna dokumentacija za dogradnju Obrtničke škole Koprivnica) te sedam ponuda za grupu 2 (projektna dokumentacija za dogradnju Strukovne škole Đurđevac).

Procijenjena vrijednost nabave je 640.000,00 kuna bez PDV-a, a prilikom otvaranja ponuda utvrđeno je da su nuđene cijene u okviru procijenjene vrijednosti. Pregled i ocjena ponuda tek slijedi, nakon čega će se odabrati najpovoljnija, i to bodovanjem cijene i kriterija kvalitete.

Nabava se financira sredstvima iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a svrha je povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecanje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika srednjeg strukovnog obrazovanja.

Služba ureda župana