Otvoren likovno-literarni natječaj „O Europi dječjim očima“ namijenjen djeci

U organizaciji Društva „Naša djeca“ Opatija i Savez Društava naša djeca Hrvatske otvoren je likovno-literarni  natječaj „O Europi dječjim očima“ namijenjen djeci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta te učenicima s posebnim obrazovnim potrebama starosne dobi od 5 do 15 godina.

Natječaj je kreiran u okviru projekta „Za dječji glas u Europi“, a otvoren je od 6. rujna do 27. rujna 2021. godine. Tema natječaja je Europa, kakvom ju djeca promatraju i u kakvoj žele živjeti, stoga je cilj kroz likovni i literarni rad potaknuti djecu na izražavanje vlastitih misli, osjećaja i želja kroz riječ, crtež ili fotografiju.

Radove mogu prijaviti pojedinci individualno ili u grupi svojih vršnjaka prema sljedećim kategorijama:

 • likovni radovi djece predškolskog uzrasta;
 • literarni radovi djece predškolskog uzrasta;
 • likovni radovi učenika od I. do IV. razreda osnovne škole;
 • literarni radovi učenika od I. do IV. razreda osnovne škole;
 • likovni radovi učenika od V. do VIII. razreda osnovne škole;
 • literarni radovi učenika od V. do VIII. razreda osnovne škole;
 • likovni radovi učenika s posebnim obrazovnim potrebama;
 • literarni radovi učenika s posebnim obrazovnim potrebama.

Sudionici radove mogu iskazati :

 • riječima u vidu kratkih rečenica, izreka ispisanih dječjom rukom (ako su školska djeca) ili zabilježenih od strane odgajatelja (ako su u pitanju djeca predškolske dobi);
 • izrada dvodimenzionalnih likovnih radova dozvoljena je u svim stilovima i tehnikama (olovka, akvarel, kolaž), na formatu papira maksimalne veličine oznake B1 (1000 x 707 mm);
 • ovaj oblik iskazivanja poruka osobito preporučamo za djecu predškolske i mlađe školske dobi;
 • crteži mogu biti popraćeni kratkim zapisom dječje misli (poruke);
 • fotografijom motivski/tematski osmišljenom i snimljenom od strane djeteta;
 • fotografija treba sadržavati određenu tematsku poruku djeteta;
 • ovaj “novi” mogući oblik iskazivanja, preporučamo, za djecu školske dobi (viši razredi osnovne škole 7. i 8.);
 • fotografija može biti popraćena kratkim zapisom dječje misli (poruke) ili samo naslovom fotografije koji odgovara sadržaju/temi fotografije kojom je vizualno iskazana dječja poruka;
 • literarni radovi šalju se u pisanom obliku i snimljeni na CD/DVD mediju.

Svaki individualni rad se prijavljuje zasebno (jedno dijete – jedan rad), dok se grupni rad prijavljuje skupno (grupa djece – jedan rad). Zaprimljene prijave će ocjenjivati Komisija sačinjena od 5 članova, a najbolji radovi će biti reproducirani u brošuri „O Europi dječjim očima“ te predstavljeni na izložbi 6. listopada 2021. godine u 11,30 sati Galerija Laurus Lovran.

Pozivamo Vas da svoje kreacije uputite na adresu:

Društvu „Naša djeca“ Opatija

Stubište Lipovica 2

51410 Opatija

ili

osobno u ured DND Opatija, svakog radnog dana od 9,00 do 16,00 sati.

 

Za sva pitanja i nejasnoće obratite se na e-mail info@dnd-opatija.hr ili na broj telefon 051/272-443 i potražite Sanju.

Više informacija o uvjetima Natječaja:

PRAVILA NATJEČAJA Likovno literarni natječaj

 

Koprivničko-križevačka županija svim sudionicima Natječaja želi uspješno kreativno izražavanje svojih misli i ideja!

Služba ureda župana