Osnovnoj školi „Đuro Ester“ odobren projekt „Going the extra mile”

Agencija za mobilnost i programe EU koprivničkoj je Osnovnoj školi „Đuro Ester“ odobrila projekt pod nazivom „Going the extra mile”. Financijska sredstva za provedbu projekta dodjeljuju se u okviru programa Erasmus+, svrha je poticanje razvijanja profesionalnih vještina nastavnog i nenastavnog osoblja s ciljem poboljšanja kvalitete odgoja, poučavanja i učenja u europskim vrtićima i školama, a projekt će trajati od lipnja 2017. do kraja kolovoza 2018. godine.

U provedbu će biti uključeni svi djelatnici i učenici škole, a osmero će nastavnika članova Erasmus tima sudjelovati na stručnim usavršavanjima u  Ujedinjenom Kraljevstvu, Portugalu, Italiji, Islandu i Njemačkoj.

Erasmus tim čine nastavnice stranih jezika Tomislava Kraljić, Andreja Kerovec Letica i Helena Knežević, nastavnica povijesti i geografije Mirna Kovačić, nastavnici matematike Ivan Piskač i Igor Fulir, učiteljica razredne nastave Biserka Knez te vjeroučitelj Saša Špoljarić, dok će projektom koordinirati ravnateljica škole Sanja Prelogović te nastavnice Tomislava Kraljić i Mirjana Mihalec. Stručnu pomoć u osmišljavanju aktivnosti za učenike pružit će stručne suradnice i svi nastavnici škole.

Sam naziv projekta sugerira da će nastavnici napraviti korak više kako bi stekli nova znanja i vještine te unaprijedili kvalitetu svog pedagoškog rada, a usmjeren je na jačanje građanskih i digitalnih kompetencija nastavnika, a posredno i učenika koji će steći vještine potrebne za daljnje školovanje i rad te postati odgovorni pojedinci koji će svojim pozitivnim djelovanjem doprinijeti dobrobiti svoje uže i šire zajednice.

OŠ „Đuro Ester“ jedan je od pionira u uvođenju građanskog odgoja u nastavu, a iskustvo europskih mobilnosti omogućit će nastavnicima daljnja usavršavanja na tom području kroz upoznavanje različitih školskih praksi i razmjenu ideja s kolegama iz drugih zemalja. Nova znanja i kompetencije nastavnika rezultirat će razvojem strategije poučavanja koja će pozitivno utjecati na motivaciju učenika te ih poticati na uzajamno pomaganje i prihvaćanje različitosti. Obzirom na potrebe učenika koji od malih nogu odrastaju u digitalnom svijetu, nastavnicima su potrebna znanja i vještine za učinkovitu, kreativnu i inovativnu primjenu digitalne tehnologije u nastavi, a usavršavanja su također nastavak i nadogradnja digitalnih kompetencija nastavnika koji su već prošli brojne edukacije u sklopu pilot projekta e-Škole.

Očekuje se da će nastavnici razviti metode poučavanja koje se temelje na igri, istraživačkom, iskustvenom i suradničkom učenju te omogućiti učenicima da gradivo pojedinih predmeta učinkovitije povezuju sa stvarnim životnim situacijama.

Erasmus tim uvjeren je kako će projekt imati pozitivan učinak na kvalitetu rada nastavnika, osnažiti timski duh te doprinijeti razvoju međunarodne dimenzije škole.

Služba ureda župana