Osnovna škola Molve u novom Erasmus+ projektu

Osnovna škola Molve sudjeluje u novom Erasmus+ projektu koji nosi naziv R.A.I.N.B.O.W.  – Reading Awakens Imagination, Nourishes Brain, Opens Worlds – u prijevodu Čitanje budi imaginaciju, hrani um, otvara svjetove. Ovaj je projekt naš način naglašavanja važnosti čitanja danas, ne samo kao sredstva osobnog razvoja ili razonode, nego i kao način promoviranja prioriteta i vrijednosti koje se odnose na širu europsku zajednicu u kojoj živimo i radimo. Projekt je osmišljen od strane učitelja koji dolaze iz Španjolske, Hrvatske, Finske, Njemačke, Grčke i Poljske. Učitelji navedenih zemalja postali su novi partneri Osnovne škole Molve. Koordinator dolazi iz Španjolske, na čijoj je nacionalnoj listi Erasmus+ projekata R.A.I.N.B.O.W. osvojio 11. mjesto od ukupno 410 prijavljenih.Projekt će trajati dvije godine, počevši s 1. 9. 2018., uz koordinatoricu učiteljicu engleskog jezika Mirjanu Kelemin i potporu svih djelatnika škole i lokalne zajednice. Upravo je Osnovna škola Molve prvi domaćin svim partnerima, i to već u prosincu. Istaknute potrebe u školama partnerima u skladu su s tri glavne osi predefinirane za Erasmus + projekte: 1. unaprijediti vještine čitanja i zanimanje za čitanje, promicati stjecanje vještina i sposobnosti za sve uključene sudionike, 2. promicati socijalnu uključenost, toleranciju i razumijevanje među kulturama, usredotočujući se na društvenu i obrazovnu vrijednost europske kulturne baštine. Suočiti se s ksenofobičnim stavovima, stvoriti mreže suradnje i ojačati europski duh. 3. podijeliti najbolju praksu i metode u poučavanju i učenju, poboljšati jezik i ICT vještine, razmjenjivati ​​inovativne aktivnosti i metode te promicati profesionalni razvoj nastavnika.  Protagonisti u projektu su učenici od 10 do 14 godina, od kojih će se odabrati sudionici mobilnosti; njihova će zadaća biti prisustvovati mobilnosti i biti domaćin svojim vršnjacima iz drugih zemalja. Projekt će uključivati ​​i učenike koji se suočavaju različite preprekama u životu (ekonomskim, socijalnim, zdravstvenim, obrazovnim). Svi će učitelji podržavati projektne aktivnosti, od kojih neki izravno, a neki indirektno kroz uključivanje tema projekta u nastavne planove i programe pojedinog razreda.

Projekt „Rainbow“ će raspršiti svoj utjecaj u različitim smjerovima. Na učenike će ostaviti značajan trag u nastavku njihova obrazovanja i osobnoga rasta: osnažit će vještine komuniciranja na engleskom jeziku, pružit će im uvid u druge kulture i običaje kao i u različitost školstva u stranim zemljama te ih poučiti različitim metodama čitanja. Učenicima i njihovim obiteljima projekt će otvoriti vidike prema ljudima u drugim zemljama EU  s obzirom na socijalne, međukulturne i druge razlike, s posebnim naglaskom na upoznavanje kulturnih obilježja zemalja partnera u godini posvećenoj europskoj kulturnoj baštini. Učitelji će razvijati svoje profesionalne i osobne vještine potrebne za napredak u suvremenom društvu: surađujući s drugim školama upoznat će različite obrazovne politike i prakse, poboljšat će svoje IKT vještine, moći primjenjivati novonaučene metode rada, dogovarati job shadowing i nove projekte, pomagati u implementaciji europske dimenzije u razvojni plan svojih škola i drugo. Provođenje projekta će značajno utjecati i na drugo školsko osoblje koje će moći kvalitetnije upravljati projektnim zadacima (ravnatelj, računovođa, pedagog) te ostvarivati konstantnu suradnju s lokalnom zajednicom kojoj ovaj projekt nosi promociju i povezivanje važnih stupova društva: škola-roditelji- lokalna zajednica-europske institucije.

Rezultati će biti trajan trag projektnih aktivnosti. Nastajat će postupno, prema planiranim modulima, a koristit će se tijekom projekta, ali i nakon njegova završetka. Spomenimo neke: eTwinning projekt, e-book, web stranica projekta, razlikovni rječnik, organiziran čitateljski klub, živa knjižnica i drugo. Međutim, važni su i indirektni rezultati projekta koji će se očitovati na osobnoj razini svakog sudionika. Takvi se rezultati odnose na osobni rast i razvoj vještina, sposobnosti, stavova i vrijednosti koje će sudionici stjecati tijekom provođenja projekta. Uvažavanje i socijalna inkluzija su neke od vrijednosti koje posebno želimo poticati i njegovati. S obzirom na jednu od glavnih tema projekta – čitanje – nadamo se da će jedan od važnijih rezultata projekta biti veći broj čitatelja u školskim i gradskim knjižnicama, koji će sve više čitati iz znatiželje i užitka, a ne samo iz potrebe. Naglašavamo da Hrvatska kao zemlja partner u ovome projektu ima poseban interes radi nedavno usvojene Strategije za poticanje čitanja čije geslo glasi: „Čitajmo da ne ostanemo bez riječi!“

Osnovna škola Molve ovim projektom potvrđuje svoju viziju nastavljanja internacionalizacije škole – nove EU  projekte i projektne aktivnosti koje donose vrlo važne veze u domovini i inozemstvu. Nakon uspješno završenih dvaju projekata (Comenius i Erasmus+ KA1), uključenost učenika u najnoviji projekt osigurat će im nova iskustva i kompetencije važne za nastavak školovanja te će ih  moći primjenjivati na budućim projektima u novim školama koje će pohađati.

Očekujemo pozitivnu popularizaciju čitanja koje će postati IN. S obzirom da će na svakoj mobilnosti učenici upoznati jednog književnika, nadamo se da će u budućnosti posezati za novim knjigama tih autora i pridružiti se čitateljskim klubovima.

Nastava će biti osuvremenjena novim metodama rada, učitelji će biti potaknuti na nastavak razvijanja komunikacijiskih i IKT  vještina, a rezultati projekta bit će promovirani na važnim stranicama poput School Education Gatewaja, eTwinninga i službenih stranica nacionalnih portala za škole. Osigurat će se održivost projekta i njegovih ostvarenih ciljeva.

Marija Halaček, prof.