Osnovano Gospodarsko-socijalno vijeće

16. svibnja 2008. godine u 10,00 sati u prostorijama Koprivničko-križevačke županije potpisan je tripartitni sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća. Djelatnost Gospodarsko-socijalnog vijeća temelji se na ideji trostrane suradnje Vlade Republike Hrvatske sindikata i udruga poslodavaca na rješavanju gospodarskih i socijalnih pitanja i problema, a na lokalnoj razini između Županijskog poglavarstva Koprivničko-križevačke županije, sindikata i regionalne razine.

Gospodarsko-socijalno vijeće osnovano je radi utvrđivanja i ostvarivanja usklađenih djelatnosti s ciljem zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava odnosno interesa radnika i poslodavaca, vođenja usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike, poticanja sklapanja i primjene kolektivnih ugovora te njihovoga usklađivanja s mjerama gospodarske, socijalne i razvojne politike.

Sporazum su potpisali predstavnici Koprivničko-križevačke županije – župan Darko Koren, Hrvatske udruge poslodavaca – Đurđa Visjak, Hrvatske udruge sindikata – Emaneka Demeter, Udruge radničkih sindikata Hrvatske – Damir Jakuš, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske – Katarina Sinjeri, Matice hrvatskih sindikata javnih i državnih službi – Mirjana Sambol, te Nezavisnih hrvatskih sindikata – Josip Stojanović.

U radu Vijeća sudjelovati će jednaki broj predstavnika svakog od socijalnih partnera, a svaki predstavnik ima po jednog zamjenika. Župan je najavio konstituirajuću sjednicu Vijeća u roku 15 dana od dana potpisivanja Sporazuma.