Osnovana Kontaktna točka Saveza Alpe-Jadran za Koprivničko-križevačku županiju

Budući da je naša Županija 22. studenoga 2013. postala članica Saveza Alpe Jadran sa sjedištem u Klagenfurtu, župan Darko Koren donio je 16. siječnja zaključak o osnivanju Kontaktne točke (Contact Point) Saveza Alpe-Jadran za Koprivničko-križevačku županiju.

Kontaktna točka je osnovana radi podrške radu Glavnog tajništva Saveza Alpe-Jadran i radu tematskih koordinacijskih točaka, koje pripremaju projekte po pojedinim područjima djelovanja. Kontaktna točka će djelovati kao servisna i informacijska služba za regije članice i kao direktni kontaktni partner za nositelje projekata u okviru Saveza.

Administrativne i tehničke poslove Kontaktne točke će obavljati Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za međunarodnu suradnju i europske fondove.

Unutar Županije počela je i priprema projektnih prijedloga, koji bi se provodili u suradnji s drugim regijama članicama te će biti kandidirani za sufinanciranje od strane Saveza Alpe-Adria. U skladu s time Županija poziva sve zainteresirane udruge i organizacije, te jedinice lokalne samouprave, koje imaju ideju za realizaciju projekta na području cijele alpsko-jadranske regije da se obrate u Županiju (Odsjek za međunarodnu suradnju i europske fondove) ili da svoju ideju pošalju na e-mail info@kckzz.hr. Uvjet za kandidiranje zajedničkih projekata je taj da u njemu moraju sudjelovati najmanje tri članice iz tri različite države.

Više o Savezu Alpe-Jadran može se pročitati na internet stranici http://www.alpeadria.org/.

 Odsjek za međunarodnu suradnju i europske fondove