Osnovana HGSS Stanica Koprivnica

U prostorijama Županijske uprave osnovana je HGSS Stanica Koprivnica koja će prema teritorijalnom ustroju pokrivati područje tri grada, Koprivnicu, Križevce i Đurđevac te 22 općine na području Koprivničko-križevačke županije.

Nova HGSS Stanica Koprivnica osnovana je kako bi organizirala, unaprijedila i obavljala djelatnosti spašavanja i zaštite ljudskih života u planinama, nepristupačnim područjima i drugim izvanrednim okolnostima na području Županije.

Na Osnivačkoj skupštini, koju je otvorio tajnik HGSS-a Darko Berljak izabrano je radno Predsjedništvo, zapisničar te ovjerovitelj zapisnika, a imenovan je i likvidator. Članovi Skupštine donijeli su i Odluku o pokretanju postupka za upis HGSS Stanice Koprivnica u Registar udruga Republike Hrvatske, Odluku o usvajanju Statuta HGSS Stanice Koprivnica kao i Odluku o osobi ovlaštenoj za zastupanje nove Stanice.

Osnivačkoj skupštini prisustvovali su stručni suradnik za promet i poslove zaštite i spašavanja Stjepan Behin, županijski vatrogasni zapovjednik Zvonimir Habijan, pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Koprivničko-križevačke županije Ivan Kramarić, predstavnici drugih HGSS-ovih Stanica, pročelnici Stanica te brojni drugi gosti i uzvanici.

Služba ureda župana