Osma županijska smotra projekata građanskog odgoja i obrazovanja

Osma županijska smotra projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo za Koprivničko-križevačku županiju održana je 29. ožujka 2015. godine u Osnovnoj školi »Đuro Ester«, u Koprivnici. Organizatori Smotre bili su Agencija za odgoj i obrazovanje, Županija Koprivničko-križevačka i OŠ »Đuro Ester« Koprivnica. Sudionike skupa pozdravili su ravnateljica škole Sanja Prelogović i zamjenik župana Ivan Pal. Na Smotri su bila prikazana tri projekata dok je u prezentaciji projekata sudjelovalo dvanaest učenika i tri voditelja. Predstavljeni projekti, učenici i njihovi mentori: Rječnik bregovskih riječi i izraza, OŠ Koprivnički Bregi, učenici: Anja Loinjak, Marcel Tušek, Patrik Šimunić i Sanda Varović, mentorica: Dragica Horvat-Fuček; Nema panike – imam zdrave prehrambene navike!?, OŠ Ferdinandovac, učenici: Martina Karan, Doris Kudumija, Petra Turbelija i Martina Živko, mentorica: Brankica Šeničar; Voće – zašto? OŠ „Đuro Ester“, Koprivnica, učenici: Filip Verčević, Hana Knežević, Lea Miloš i Mihaela Šestanj, mentorica: Ana-Marija Bobovčan. Učenici i njihovi mentori, kroz svoje projekte, upoznavali su Ustav Republike Hrvatske, stjecali odgovarajuće znanje, razvijali vještine i stavove koji su im potrebni da se razviju u informirane, učinkovite i odgovorne građane koji će štititi i unapređivati razvoj ustavne demokracije u Republici Hrvatskoj, pa time i temeljna ljudska i građanska prava svake osobe u njoj. Učenici su u svom radu primjenjivali aktivne metode učenja i poučavanja: projektno učenje, suradničko učenje, učenje u paru, igranje uloga, simulacije, rješavanje problema, socijalno učenje korištenjem informacijskih i komunikacijskih tehnologija i dr.Povjerenstvo Smotre činili su Ivan Pal, zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije, Jasna Kraljić Cmrk, profesorica i savjetnica Gimnazije »Fran Galović« u Koprivnici, Sanja Prelogović, ravnateljica OŠ »Đuro Ester« Koprivnica. Suci/procjenitelji bili su Maja Sinjeri te Jasna Kraljić-Cmrk, Sanja Prelogović ujedno voditeljice ŽSV za građanski odgoj, a rad je pratila i županijska voditeljica za građanski odgoj Ksenija Krušelj. Suci procjenitelji projekata izrekli su pohvale svim prikazanim projektima. Svi projekti predloženi su za Državnu smotru. Smotra potvrđuje kako je građanski odgoj i obrazovanje sastavni dio života mnogih naših županijskih škola.

mr.Sanja Prelogović