Osigurana zaštitna oprema za domove socijalne skrbi i centre za socijalnu skrb s područja županije

Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije zaprimio je zaštitnu medicinsku opremu koja će biti raspoređena u 37 domova socijalne skrbi te tri centra za socijalnu skrb  s područja županije. Riječ je o zaštitnim maskama, naočalama, vizirima, rukavicama, medicinskom alkoholu, dezinficijensu te beskontaktnim toplomjerima za trijažu i dijagnostiku pacijenata, koji su pristigli u sklopu nedavne pošiljke iz Republike Kine.

Ovom zaštitnom opremom  dodatno je pojačana kontinuirana opskrba zdravstvenog i socijalnog sustava županije te svih drugih službi tijekom epidemije. Zdravstveni sustav Koprivničko-križevačke županije u ovim izvanrednim okolnostima je spreman odgovoriti  na sve izazove koje postavlja ova zahtjevna  epidemiološka situacija.

Stožer civilne zaštite Koprivničko – križevačke županije