Osiguran ogrjev za socijalno ugrožene osobe

I ove godine Koprivničko-križevačka županija osigurala je sredstva za pomoć za podmirenje troškova ogrjeva socijalno ugroženim osobama. Do 1. prosinca ove godine, kada bi postupci trebali biti okončani, na ime ove pomoći općinama i gradovima s područja županije bit će doznačeno  1.417.400 kuna. Visina ove pomoći nije se mijenjala u odnosu na zadnjih nekoliko godina i ove godine također iznosi 950 kuna po samcu ili obitelji. Pomoć za ogrjev tako bi ove godine trebalo ostvariti 1492 kućanstva. Odluku o kućanstvima s njihovog područja kojima je (u okviru raspoloživih sredstava) pomoć najpotrebnija donose same općine i gradovi, a u tome se koriste mišljenjem svojeg Socijalnog vijeća i popisom korisnika pomoći za uzdržavanje Centra za socijalnu skrb.