Osam vatrogasaca s područja županije upućeno na četvrtu smjenu dislokacije na otočju Brijuni

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini te zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske Slavka Tucakovića, u četvrtak 5. kolovoza  djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Koprivnica kreću na četvrtu smjenu redovne dislokacije na Brijunsko otočje.

Za potrebe osiguranja Velikog Brijuna upućena su četiri vatrogasca iz JVP Koprivnica,  a dva vatrogasca iz DVD-a će osiguravati otok Vangu te dva vatrogasca otok Mali Brijun. Smjena dislokacije traje 15 dana, odnosno do 19. kolovoza 2021.

Na Velikom Brijunu nalazi se vatrogasna auto cisterna DVD-a Starigrad. Vozilo ima spremnik sa 4000 litara vode i spremnik 200 litara pjenila te je opremljeno  radio stanicom. Za potrebe osiguranja otoka Mali Brijun na dislokaciji se nalazi interventno vatrogasno vozilo Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice. Vozilo je opremljeno spremnikom od 450 l vode i radio stanicom Motorola GM 350.

Vatrogasci koji odlaze na dislokacije zadovoljavaju sve uvjete koji proizlaze iz Zakona o vatrogascu i podzakonskih akata.

Foto: ilustracija

Služba ureda župana