OŠ „Đuro Ester“ domaćin Županijskog stručnog vijeća učitelja i nastavnika geografije

Koprivnička Osnovna škola Đuro Ester bila je domaćin još jednog Županijskog stručnog vijeća učitelja i nastavnika geografije s temom „Zadaci za pisanu provjeru“.

Prvi dio skupa vodila je predsjednica Stručnog vijeća Dubravka Vajdić Kolarić koja je govorila o pripremi, analizi i vrednovanju zadataka za pisanu provjeru. Samostalnim radom, kao i radom u paru, trebalo je utvrditi svrhu pisanih provjera, povezati zadatke s dimenzijama znanja koje se namjerava provjeriti, slijediti korake u izradi pisane provjere te vrednovati i razlikovati dobre od loših zadataka na konkretnim primjerima.

Drugi dio skupa vodile su viša savjetnica u Agenciji za odgoj i obrazovanje Vesna Milić i docentica na Geografskom odsjeku PMF-a Ružica Vuk. Viša savjetnica Milić uputila je sudionike kako na primjeru pojma deagrarizacije razraditi koncept te napisati ishode i zadatke kojima se provjerava konceptualno znanje, dok je na primjeru Gorske Hrvatske, uz vodstvo docentice Vuk, trebalo ispisati ishode i zadatke za svih šest razina kognitivnih procesa.

Sudionici su iskazali zadovoljstvo poticajnom atmosferom koja je vladala na Stručnom vijeću te ukazali na potrebu promjene u sastavljanju pitanja za pisanu provjeru.

Služba ureda župana