Organizirano sakupljanje ambalaže sredstava za zaštitu bilja

Ambalaža proizvoda za zaštitu bilja nakon uporabe postaje opasan otpad.

Sredstva za zaštitu bilja su uglavnom otrovnih svojstava i zato je od presudne važnosti da se ovi proizvodi koriste i primjenjuju na odgovoran način i prema uputama za upotrebu, kako bi se zaštitilo ljudsko zdravlje i okoliš. 

Radi što kvalitetnijeg zbrinjavanja otpadne ambalaže, 2009. godine osnovano je društvo CROCPA  (www.crocpa.hr) koje organizira i omogućuje besplatan povrat ambalaže SZB.

Ovogodišnja akcija „Prateći list“ predaje ambalaže, društvo CROCPA u suradnji sa tvrtkom CIAK d.o.o. organizira 30. lipnja i ona će se održati u:

1.       Poljocentar d.o.o. Tesle bb, Križevci od 8.00 do 9.30 sati

2.       Reciklažno dvorište, Adolfa Daničića bb, Koprivnica od 10.15 do 11.30 sati

3.       Poljocentar Natura Agro d.o.o., Basaričekova 16, Đurđevac od 12.30 do 14.00 sati

Navedena akcija se održava za sve poljoprivredne proizvođače kojima je potreban ovjereni prateći list Pl-Oo odnosno za poljoprivredna gospodarstva koja su korisnici državnih potpora, a prvenstveno poljoprivrednim proizvođačima koji proizvode za tržište i ulaze u sustav PDV-a (OPG), te trebaju potvrdu da su otpad zbrinuli na Zakonom propisani način. Hobisti i nekomercijalna gospodarstva, koji ne trebaju prateći list, mogu ambalažu tijekom cijele godine odložiti u spremnike smještene u:

1.       Poljocentar d.o.o. Tesle bb, Križevci

2.     Poljocentar d.o.o. Cirkvena bb, Cirkvena

3.     Reciklažno dvorište, Adolfa Daničića bb, Koprivnica

4.     PZ Kalinovac, Dravska 2, Kalinovac

5.     Komunalije d.o.o., ulazni prostor odlagališta „Peski“, Đurđevac

 

Odgovoran korisnik proizvoda za zaštitu bilja pridržavati će se svih mjera koje su uputom propisane i na taj način štititi prije svega svoje zdravlje i očuvati okoliš. Pravilno postupanje s takvom ambalažom sastavni je dio pravilne upotrebe proizvoda za zaštitu bilja.

ISPIRANJE AMBALAŽE, kada je to moguće, je osnovni element pravilne primjene i predstavlja osnovu za sve daljnje aktivnosti. Prazna ambalaža koja nije pravilno isprana i očišćena može zagaditi okoliš i predstavljati potencijalnu prijetnju za okoliš i čovjeka. Od presudne je važnosti da se učinkovito ispiranje ambalaže odvija na samom imanju.

Nakon što je ambalaža pravilno isprana, korisnici ju mogu privremeno skladištiti na poljoprivrednom gospodarstvu do godinu dana.

Pravilno privremeno skladištenje ambalaže od sredstava za zaštitu bilja na poljoprivrednom gospodarstvu podrazumijeva prostor za skladištenje koji zadovoljava minimalne uvjete:

  • prostor mora biti pod ključem i ne smije biti pristupačan djeci i domaćim životinjama,
  • ne smije se skladištiti u istom prostoru sa hranom, pićem, stočnom hranom i sličnim proizvodima.

Ambalaža od sredstava za zaštitu bilja ne smije se ostaviti u blizini njiva ili zakopavati ili odbaciti u vodotoke. Spaljivanje otpadne ambalaže isto tako nije dozvoljeno zbog emisije otrovnih plinova.

Valentina Peršić, dipl. ing. biol.
Upravna savjetnica za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom u Pododsjeku za zaštitu okoliša