Organiziran seminar o strukturnim fondovima

U okviru obilježavanja Europskog tjedna Koprivničko-križevačka županija je organizirala seminar o europskim strukturnim investicijskim fondovima s naglaskom na pripremu projektnog prijedloga.

Seminar je održan u prostorima HGK Županijske komore Koprivnica u srijedu 7. svibnja, održala ga je Marija Tufekčić, koautorica knjige „EU politike i fondovi 2014. – 2020.“ i jedna od vodećih hrvatskih stručnjakinja za EU fondove. Odazvalo se više od 60 zainteresiranih predstavnika javnih ustanova, općina, županijske uprave, udruga civilnog društva i poduzeća.

Seminar je održan s namjerom da se sudionicima omogući razumijevanje prioriteta ključnih EU fondova i da ih se uputi u mogućnosti financiranja razvojnih projekata. Seminar je sudionicima isto tako pružio uvid u praktičnu pripremu projekta za apliciranje na EU natječaje.

Odsjek za međunarodnu suradnju i EU fondove