Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – Izmjena zahvata – postrojenja za proizvodnju ulja BIO Uljarice d.o.o., Općina Molve, nositelja zahvata BIO Uljarice d.o.o., Kralja Tomislava 32, Čakovec

 

Informacije na stranicama voditelja postupka – MZOE: https://mzoe.gov.hr/puo-spuo-4012/opuo-4016/opuo-postupci-2020/opuo-2020-srpanj-kolovoz/5925.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode