OPEN FUN FOOTBALL SCHOOLS („Otvorena zabavna škola nogometa“)

NK „Mladost“  će u suradnji s CCPA Hrvatska biti organizator „Open Fun Football Schools“ za koprivničko područje koje će se održati na igralištu NK „Mladost“ u Koprivničkim Bregima u terminu od 16.do 20. rujna 2013. godine od 17:30 do 20 sati.

Naime, Open Fun Football Schools (OFFS) je projekt danske nevladine organizacije CCPA (Cross Cultures Projets Association) koji je započeo 1998. godine na ratu razjedinjenim prostorima BiH s ciljem promicanja sporta kao zdravog životnog stila te mira i međusobne tolerancije na dotada zaraćenom prostoru. Do danas se u projekt uključilo 14 zemalja, a Hrvatska je članica OFFS-a od 2003., pri čemu se od tad do danas održalo 185 OFFS-a u više od 100 općina sa sudjelovanjem preko 35 000 dječaka i djevojčica u dobi od 6 do 12 godina.  Projekt OFFS za koprivničko područje je jedan od pet koji će se ove godine provoditi u Podravini, a trajat će ukupno 5 dana gdje će se istovremeno 200 dječaka i djevojčica s koprivničkog područja igrati i zabavljati na nogometnom  igralištu „Zlaka“ u Koprivničkim Bregima vježbajući svoje nogometne, ali i neke druge vještine, i to sve kroz igru i zabavu.

U ovom projektu je predviđeno sudjelovanje 200-tinjak djece u dobi od 6 do 12 godina s područja općina Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Drnje, Hlebine, Đelekovec te Starigrada (općina Koprivnica) pri čemu je bitno napomenuti da je naglasak na djecu koja nisu sportski aktivna i ne sudjeluju ni u jednom sportskom kolektivu. Oni će se u tih 5 dana, družiti, zabavljati, učiti elemente nogometa te igrati kroz ostale zabavne nenogometne sadržaje. Za svako dijete osigurana je nagrada kao uspomena na sudjelovanje.

Sudjelovanje u ovom projektu za svu djecu sudionike je besplatno, dok su dio troškova organizacije pokrile su sve općine zajedno. Time je djeci naših manjih sredina osiguran jedan novi i zabavan sportski sadržaj u kojem mogu sudjelovati, družiti se, trenirati i stjecati nova prijateljstva, a mi se nadamo da je ovo dobar početak velikog projekta koji će se nastaviti i u godinama koje su pred nama.

Hrvoje Kodrić, mag.cin.