Općinama s područja županije dodijeljeno preko 3.3 milijuna kuna potpora za razvoj predškolske djelatnosti

Prošlog tjedna u prostorima  Središnjeg  državnog ureda za demografiju i mlade u Zagrebu je održano svečano uručivanje Ugovora o dodjeli financijskih sredstava općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022.

Ove godine, u odnosu na lani, dodatno je povećan iznos financijske potpore za općine, od čega je 18.5 mln. kuna rezervirano za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti, a 1.5 mln. kn za općine razvrstane od V. do VIII. skupine.Interes prijavitelja bio je izniman te je u rekordnom roku od dva tjedna zatvoren Javni poziv za sve skupine prijavitelja.

Na svečanoj dodjela Ugovora dodijeljena su sredstva za 104 općine, a među njima je i 16 općina s područja Koprivničko-križevačke županije koje su dobile potporu u ukupnom iznosu od 3.370.000 kuna.

„Cilj ove mjere je osiguravanje rada dječjih vrtića koje bi zadovoljilo potrebe obitelji s djecom rane i predškolske dobi i olakšalo usklađivanje privatnog i poslovnog života roditelja. Na taj način potičemo mlade obitelji na ostanak u svojoj životnoj sredini, prvenstveno u ruralnim i slabije razvijenim područjima u kojima je nedostupnost predškolskog odgoja veliki problem“ istaknula je državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić.

Općina Iznos potpore u HKR
Drnje 220.000,00 kn
Đelekovec 110.000,00 kn
Ferdinandovac 220.000,00 kn
Gola 220.000,00 kn
Hlebine 220.000,00 kn
Kalnik 220.000,00 kn
Kloštar Podravski 220.000,00 kn
Koprivnički Bregi 220.000,00 kn
Legrad 220.000,00 kn
Molve 220.000,00 kn
Novo Virje 220.000,00 kn
Peteranec 220.000,00 kn
Podravske Sesvete 220.000,00 kn
Rasinja 220.000,00 kn
Virje 220.000,00 kn
Kalinovac 180.000,00 kn
Ukupno KCKŽŽ 3.370.000,00 kn

Služba ureda župana