Okrugli stol na temu gospodarenja otpadom

Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Križevci i Sekcija za gospodarenje otpadom Znanstvenog vijeća za zaštitu prirode, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom organizirali su okrugli stol „Sustav gospodarenja otpadom sjeverozapadne Hrvatske“. Okrugli stol održan je u srijedu, 17. travnja u Veleučilištu u Koprivnici, a među nazočnima su bili i župan Darko Koren, zamjenik župana Ivan Pal, saborski zastupnik Stjepan Milinković i drugi. Pozdravne riječi uputio je akademik Franjo Tomić nakon čega je predstavio predavače. Ravnatelj Agencije za zaštitu okoliša Neven Voća održao je prezentaciju „Gospodarenje i energetska oporaba biorazgadivog dijela komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj – prikaz u 2012. godini“. Nakon njega, direktor Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica Mladen Jozinović održao je predavanje „Piškornica – regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske“ nakon čega je održana rasprava.

Odsjek za komunikacije i protokol