Održane tehničke konzultacije u pripremi postupka javne nabave opreme za potrebe projekta županijskog Centra kompetentnosti

U prostorima Županijske uprave jučer su održane tehničke konzultacije u pripremi postupka javne nabave opreme za potrebe projekta Centra kompetentnosti Koprivničko-križevačke županije, s ciljem što kvalitetnije izrade tehničke specifikacije predmeta nabave. Na tehničkim konzultacijama sudjelovali su predstavnici zainteresiranih gospodarskih subjekata te predstavnici naručitelja osobno i online.

U ime naručitelja prisustvovali su predstavnici Centra kompetentnosti, nastavnici Obrtničke škole Koprivnica i Strukovne škole Đurđevac te predstavnici Koprivničko-križevačke županije zaduženi za postupak javne nabave. Sa strane potencijalnih ponuditelja tehničkim konzultacijama odazvali su se predstavnici gospodarskih subjekata: ProElektronika d.o.o., Amtest d.o.o., SMC Industrijska automatika d.o.o., Festo d.o.o., Belmet 97 d.o.o., Omega IT d.o.o., ABB Inženiring d.o.o., Pro-AIT d.o.o., Lost d.o.o., Automatizacija industrijskih postrojenja d.o.o., 3D Porta i Selen d.o.o.

Predstavnici gospodarskih subjekata, potencijalni ponuditelji u postupku javne nabave, iznijeli su svoja mišljenja o tehničkim specifikacijama, odnosno predložili preinake opisa pojedinih stavaka kako bi isti bili bolje razumljivi i usklađeni. Svi izneseni prijedlozi, kao i oni koji će biti pismeno dostavljeni nakon tehničkih konzultacija, biti će razmotreni te će tehnička specifikacija biti dorađena uvažavajući opravdane prijedloge. U cilju zadržavanja transparentnosti, svi prijedlozi kao i odgovori o uvažavanju istih te dorađena tehnička specifikacija bit će javno objavljeni.

Procijenjena vrijednost opreme koja je predmet nabave iznosi 11.700.000,00 kuna. Oprema se nabavlja u okviru projekata Centar kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji i Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu.

Početak postupka javne nabave očekuje se u listopadu ove godine.

 

Služba ureda župana

„Projekt Centar kompetentnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Koprivničko-križevačke županije.“