Održane sjednice Upravnog odbora i Skupštine Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije

U prostorima PORA-e Razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije održane su sjednice Upravnog odbora i Skupštine Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Koprivničko-križevačke županije, koje je vodio predsjednik Skupštine i zamjenik župana Ratimir Ljubić.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje tijelo je koje razvija institucionalni okvir za razvoj ljudskih potencijala na županijskoj razini i osnažuje kapacitete lokalnih dionika za izradu i provedbu aktivne politike tržišta rada. Članovi LPZ-a su predstavnici županijskih institucija, obrazovnog i gospodarskog sektora, Hrvatske obrtničke komore Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije i Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Koprivnica, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Križevci te udruga koje djeluju na području Županije.

Članovi Upravnog odbora i Skupštine informirani su o aktivnostima na provedbi projekta „Partnerstvo za sve 2“ koji je odobren za financiranje u okviru poziva „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“ iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Razvojna agencija PORA KKŽ, a projektni partneri su Županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Križevci, HGK Županijska komora Koprivnica, HOK Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije i Koprivnički poduzetnik d.o.o.. Projekt traje 30 mjeseci, od 14. svibnja 2018. do 13. studenoga 2020. godine, a ukupna vrijednost mu je 1.999.427,02 kune te je sufinanciran od strane EU 99,08 posto.

Sve projektne aktivnosti realiziraju se sukladno planiranim rokovima, a održana je i edukacija za voditelje kluba za zapošljavanje koju je pohađalo 10 nezaposlenih mladih osoba evidentiranih u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Križevci te ispostava u Koprivnici i Đurđevcu. PORA je raspisala Natječaj za voditelje Kluba za zapošljavanje preko kojeg je zaposlen voditelj, izvedeni su radovi na zamjeni poda i uređenju dvorane PORA-e kao tehničkog tajništva LPZ-a, a odobren je i prvi Zahtjev za nadoknadom sredstava te je PORA kao nositelj isplatila i prva sredstva projektnim partnerima.

PORA je kao tehničko tajništvo LPZ-a u pripremi sjednica ažurirala članstvo, a LPZ ima novog člana – Upravni Odbor i Skupština prihvatili su prijedlog da Koprivnički poduzetnik d.o.o. postane njihov 27. član.

PORA Razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije