Održane sjednice Skupštine društava Piškornica d.o.o.  i Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o.

U prostoru Županijske uprave u srijedu, 6. ožujka održane su sjednice Skupštine društava Piškornica d.o.o. i povezanog društva Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. Uz članove Skupštine, sjednicama su prisustvovali predsjednici Nadzornih odbora oba društva, Marijan Štimac i Igor Cigula, pročelnica UO za poslove Skupštine i župana Varaždinske županije Ivana Golubić Horvat, pročelnica UO za poslove Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije Ljiljana Malogorski, direktori Mladen Ružman i Marijan Blažok te voditelj poslova razvoja i upravljanja projektom Nikola Martinaga.

Iznesene su informacije o stanju i poslovanju društava s naglaskom na visoki stupanj realizacije projekta RCGO Piškornica. Završetak Studije izvedivosti očekuje se do sredine ožujka pa slijedi kontrola od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode te Jaspers konzultanata EU, a nakon njihovog odobrenja slijedi predaja prijave projekta za sufinanciranjem sredstvima EU.

Donesene su odluke o izmjeni Godišnjih financijskih izvještaja društva Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. za 2016. i 2017. godinu, radi usklađenja sa zakonskim računovodstvenim standardima koji definiraju amortizaciju i rezervacije sredstava za zatvaranje odlagališta.

Osnivači su također upoznati s rezultatima Studije ocjene stanja voda i tla na neposrednom utjecajnom području odlagališta otpada Piškornica, koja je pokazala pozitivno djelovanje sanacije na stanje podzemnih voda, da nije utvrđen utjecaj odlagališta Piškornica na potok Gliboki, a oblak onečišćenja u podzemlju, koji je posljedica dugogodišnjeg odlaganja otpada prije sanacije odlagališta, ne ugrožava ni privatne bunare u najbližim naseljima, ni potok Gliboki, ni rijeku Dravu, kao ni vodocrpilište Ivanščak. Skupština je prihvatila informaciju o rezultatima Studije te je podržala investiciju ugradnje dodatnih piezometara za poboljšanje monitoringa u svrhu pojačanog praćenja utjecaja na okoliš.

Služba ureda župana